Akademia chóralna

Instruktor: chórmistrz mgr Joanna Podgórniak
Wymagany wiek: dzieci i młodzież w wieku od 8-15 lat

CHÓR DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY

Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury w Łęcznej

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat i organizowane w ramach projektu Ogólnopolskiego Programu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” Wspólne śpiewanie w chórze niesie ze sobą niesamowicie wiele korzyści: naukę odpowiedzialności, pracowitości i cierpliwości, umiejętność pracy i współpracy w grupie, szansę dla nieśmiałych osób, wyróżnienie w środowisku lokalnym (np. w szkole, mieście), wzrost samooceny i kultury osobistej, naukę gospodarowania własnym czasem, całoroczną emisję głosu i kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie pamięci i koncentracji, poprawę dykcji i emisji głosu, pracę nad prawidłowym oddechem, przygotowanie repertuaru do koncertów okolicznościowych.

PONIEDZIAŁKI:

15:30-16:50 - Sala widowiskowa (Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1)

CZWARTKI:

15:30-17:00 - Sala widowiskowa (Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1)


Zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane w ramach projektu „Śpiewająca Polska”.