Ogłoszenie o składaniu ofert na przeprowadzenie kampanii promocyjnych oraz wydarzenia integracyjnego.

Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie dwóch kampanii promujących markę LGD oraz wydarzenia integracyjnego na potrzeby złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”.


W skład zadania wchodzi:
1. Przeprowadzenie kampanii promującej zespół grający muzykę nawiązującą do folkloru łęczyńskiego oraz mającego cechy muzyki ludowej i kapeli podwórkowej.

a) Zapewnienie dla członków zespołu strojów estradowych:
- zapewnienie projektu strojów nawiązujących do typu muzyki prezentowanej przez zespół - po akceptacji zamawiającego
- zapewnienie możliwości indywidualnych przymiarek strojów
- zapewnienie strojów dla 6 członków zespołu – 5 mężczyzn, 1 kobieta.
- umieszczenie na strojach trwałych logotypów zgodnych z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – po akceptacji z zamawiającym.

b) Stworzenie we współpracy z zespołem kompozycji muzyczno-tekstowej nawiązującej do tradycji ziemi łęczyńskiej.

c) Nagranie teledysku wideo i audio w profesjonalnym studiu nagraniowym wraz z produkcja i post produkcją. Umieszczenie planszy z logotypami zgodnymi z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – po akceptacji z zamawiającym.

d) Przeprowadzenie promocji w social-mediach teledysku wraz z zapewnieniem minimum 10 tys. odtworzeń.

e) Zapewnienie zespołowi możliwości występu podczas imprezy integracyjnej realizowanej w ramach zadania.

 

2. Przeprowadzenie kampanii promującej zespół grający muzykę opierającą się na tradycjach muzyki z lat 20. i 30. XX w. i nawiązującej do tradycji ziemi łęczyńskiej.

a) Zapewnienie dla członków zespołu strojów estradowych:
- zapewnienie projektu strojów nawiązujących do typu muzyki prezentowanej przez zespół - po akceptacji zamawiającego
- zapewnienie możliwości indywidualnych przymiarek strojów
- zapewnienie strojów dla 7 członków zespołu – 5 mężczyzn, 2 kobiety.
- umieszczenie na strojach trwałych logotypów zgodnych z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – po akceptacji z zamawiającym.

b) Stworzenie we współpracy z zespołem kompozycji muzyczno-tekstowej nawiązującej do tradycji ziemi łęczyńskiej.

c) Nagranie teledysku wideo i audio w profesjonalnym studiu nagraniowym wraz z produkcja i post produkcją. Umieszczenie planszy z logotypami zgodnymi z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – po akceptacji z zamawiającym.

d) Przeprowadzenie promocji w social-mediach teledysku wraz z zapewnieniem minimum 10 tys. odtworzeń.

e) Zapewnienie zespołowi możliwości występu podczas imprezy integracyjnej realizowanej w ramach zadania.

 

 

3. Zapewnienie przez oferenta techniki estradowej wraz z peryferiami i programem artystycznym dla wydarzenia integracyjnego dla ok. 800 osób

a) Zapewnienie sceny 8m x 6m, z zadaszeniem.

b) Zapewnienie nagłośnienia liniowego spełniające ridery występujących zespołów.

c) Zapewnienie oświetlenia scenicznego spełniające ridery występujących zespołów.

d) Zapewnienie 2 agregatów prądotwórczych o mocy min. 60 KW wraz z obsługą.

e) Zapewnienia płotków lekkich 70 mb.

f) Zapewnienie podłogi do tańczenia o wymiarach 10 x 10 m.

g) Zapewnienia urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – 3 szt. tzw. dmuchańce wraz z obsługą - udostępniane bezpłatnie.

h) Zapewnienie animacji dla dzieci – min. 2 godz. min. 2 animatorów z doświadczeniem.

i) Zapewnienie konferansjera podczas trwania imprezy

j) Zapewnianie toalet typu „Toi- toi”- 4 szt. w tym 1 szt. dla osób niepełnosprawnych

k) Zapewnienie występu zespołu tzw. gwiazdy wieczoru znanej z występów w radio i TV, mającej w swoim dorobku przynajmniej 3 przeboje w liczbą wyświetleń powyżej 3 mln każdy – min. 1 artysta, min. 45 min.

l) Zapewnienie garderoby (namiotu) dla artystów wraz z wyposażeniem.

m) Zapewnienie przez oferenta rozliczenia i opłacenia zobowiązań ZAIKS-u.

n) Zapewnienie pojemników na śmieci umożliwiających segregację odpadów wraz z usługa sprzątania po wydarzeniu.

o) Zapewnienie zgodnej z przepisami ochrony w ilości min. 120 roboczogodzin.

p) Zapewnienie druku 4 banerów z oczkowaniem o formacie 4,5 m x 0,83 m (wg wzoru dostarczonego przez zamawianego) – druk do 30 czerwca 2023 r.

q) Zapewnienie druku baneru na scenę wraz zawieszeniem o wymiarach 8 m x 0,6 m (wg wzoru dostarczonego przez zamawianego).

r) Zapewnienie druku 200 szt. plakatów full color formatu B2 (wg wzoru dostarczonego przez zamawianego) – druk do 15 lipca 2023 r.

s) Termin organizacji wydarzenia – 27 sierpnia 2023 r. w godz. 12.00 – 22.00.

t) Zapewnienie gotowości sceny na godz. 11.00 w dniu 27 sierpnia 2023 r.

u) Miejsce organizacji wydarzenia – teren Dawnego Zespołu Dworskiego na Podzamczu – Gmina Łęczna.

 

4. Zapewnienie działań informacyjnych w ramach zadania

a) Przygotowanie i nagranie spotu reklamowego – audio (o treści uzgodnionej z zamawiającym) min. 2 x 20 sek.

b) Zapewnienie druku 2 banerów o formacie ok. 4,2 m x 2,2 m (wg wzoru dostarczonego przez zamawianego) do zamontowania na lawecie reklamowej – druk do 15 sierpnia 2023 r.

c) Zapewnienie lawety reklamowej z banerami z nagłośnieniem i obsługą , zapewnienie przejazdu lawety na terenie gminy Łęczna – 10 godzin (po 2 godziny przez 5 dni poprzedzających imprezę)

 

5. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela Pan Paweł Brodzisz pod nr telefonu
8888 23327 (w godzinach pracy Centrum Kultury w Łęcznej).

6. Termin składania ofert: do dnia 26 września 2022 roku do godz. 15.00 (data i godzina wpływu).

7. Forma składania ofert: pocztą tradycyjną, osobiście (Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
- najniższa cena – 100%.

9. Wynik wyboru wykonawcy opublikowany zostanie na stronie www.ck.leczna.pl do dnia 28 września 2022 r.
Centrum Kultury w Łęcznej zastrzega, że realizacja zamówienia przez wybranego Oferenta uzależniona będzie od pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i realizacją zadania. Negatywna weryfikacja wyżej wymienionego wniosku nie może być podstawą roszczeń Oferenta wobec Zamawiającego.


Łęczna, dnia 22 września 2022 r.