Protokół
z posiedzenia Jury 1. Gminnego Konkursu piosenki, poezji i prozy o tematyce patriotycznej ;,... tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!". Do udziału w konkursie zgłoszono 41 uczestników, w dniu konkursu zaprezentowało się 39.
Jury konkursu w składzie:

  • Tomasz Gładosz
  • Michał Ornatowski
  • Aneta Resztak-Fedurek

po wysłuchaniu 21 prezentacji recytowanych i 18 wokalnych postanowiło przyznać nagrody:

RECYTACJA
KATEGORIA I
I m-ce - Maria Grygiel, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce - Kacper Broński, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce - Maja Dylewska, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
KATEGORIA II
I m-ce - Daria Skubiszewska, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce - Weronika Bartosik, lat 12, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zofiówce
III m-ce - Milena Sobiesiak, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce - Milena Doszko, lat 11, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
KATEGORIA III
I m-ce - Wiktoria Mijas, lat 13 , Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce - Amelia Anisiewicz, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

ŚPIEW
KATEGORIA I
I m-ce - Mateusz Krzyżanowski, lat 7, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce - Maja Lipska, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce - Nina Kłembokowska, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce - Filip Jung, lat 7, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce - Olaf Siwko, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
KATEGORIA II
I m-ce - Natalia Bartnicka, lat 10, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
KATEGORIA III
I m-ce - Julia Błaszczak, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
II m-ce - Daria Harmasz, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III m-ce - Nikola Kozłowska, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Galeria zdjęć