Bestseller wydawniczy – książka o historii Łęcznej już jest dostępna!

        Treść prezentowanej książki stanowią studia ułożone w zasadzie według klucza tematycznego, uwzględniającego jednak także porządek chronologiczny od pradziejów po czasy współczesne – czytamy we wstępie Anny Sochackiej do Studiów
z dziejów Łęcznej
, jubileuszowej publikacji dotyczącej historii miasta obchodzącego w ubr. 550-lecie nadania prawa miejskiego.         

          W okresie wczesnośredniowiecznym na obszarze u ujścia Świnki do Wieprza istniało opole o nazwie Łęczna.
W późniejszym okresie, na tym obszarze odnotowujemy dwie wsie o tej nazwie: Łęczna (składająca się z części królewskiej
i rycerskiej), leżąca u ujścia Świnki po obu jej brzegach i oddalona od niej o kilka kilometrów na wschód, Łęczna Mniska – należąca do klasztoru Benedyktynów z Sieciechowa. Powstaniu tutaj ośrodka miejskiego sprzyjały warunki naturalne, korzystne położenie na szlakach komunikacyjnych oraz polityka kolejnych władców zmierzających do wzmacniania gospodarczego i obronnego obszarów pogranicza między Polska a Rusią.

          Wiadomo, że przynajmniej o wiek wcześniej przed lokacją miasta funkcjonowała tutaj parafia. Pierwsza o niej wzmianka  pojawia się w 1350 r. w spisie dziesięciny papieskiej za lata 1350-1351. Czy parafia łęczyńska wyłoniła się z parafii w Nowogrodzie czy z parafii w Mełgwi? Czy pierwsza świątynia w Łęcznej zlokalizowana była w części rycerskiej tj. na północ od rzeki Święcica (tak w XV w. nazywała się Świnka) czy po południowej jej stronie tj. w części królewskiej. Czy rodowód zamku na wzgórzu podzameckim sięga XV-XVI w., a może okresu przedpaństwowego. Na takie m.in. pytania próbują odpowiedzieć autorzy-znawcy dawnych dziejów Łęcznej.

          Następnie poprzez okres staropolski, czasy rozbiorów i walk niepodległościowych, okres II Rzeczypospolitej –
w naszej wędrówce po łamach tej arcyciekawej publikacji – Czytelnik dociera do najnowszej historii miasta. Dowiadujemy się
o działalności antykomunistycznego podziemia, początkach instalowania władzy komunistycznej w Łęcznej, działalności Komitetu Miejskiego PZPR w latach 50., funkcjonowaniu Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium oraz początkach i trudnych momentach w historii Lubelskiego Zagłębia Węglowego (1975-2015). Dopełnieniem całości są szerzej nieznane dokumenty
i fotografie jakie zamieszczono w publikacji.

           Autorami artykułów  w Studiach są badacze przeszłości reprezentujący środowiska uniwersyteckie Lublina
i Rzeszowa, historycy Archiwum Akt Nowych w Warszawie, lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz  profesjonalni regionaliści. Z dwudziestu autorów, których artykuły znalazły się w publikacji, znakomita większość już wcześniej zajmowała się dziejami Łęcznej, a z okazji jubileuszu miasta poszerzyli kwerendy i analizy źródeł, pogłębiając naszą wiedzę w oparciu
o najnowsze osiągnięcia nauki, szczególnie w zakresie badań regionalnych.    

         Wydawcą Studiów z dziejów Łęcznej jest Centrum Kultury w Łęcznej. Publikacja liczy 648 stron, szyta, twarda oprawa. Warto posiadać. Polecamy.


Publikację „Studia z dziejów Łęcznej” pod redakcją Anny Sochackiej można nabyć:

  • w siedzibie księgarni w Łęcznej przy ul. 11 Listopada 12 oraz poprzez sprzedaż wysyłkową po kontakcie telefonicznym (790 874 888) lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w Księgarni "U Hieronima" - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, ul. Narutowicza 4
  • wydawnictwo jest również dostępne w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1