Plastyka ODK

Instruktor: Małgorzata Ostasz-Szeliga
Wymagany wiek: 6+
Kontakt: 817521542

 

CK–Osiedlowy Dom Kultury, ul. Górnicza 12

instruktor: mgr Małgorzata Ostasz-Szeliga
(malarka, fotografka, absolwentka Wydziału Artystycznego - Malarstwo UMCS w Lublinie)

 

PONIEDZIAŁKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci od 6 lat) brak wolnych miejsc
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.50 (dzieci od 6 lat) ostatnie wolne miejsce

ŚRODA:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci od 6 lat) brak wolnych miejsc


Zajęcia rozpoczynają się 9 września 2019 r.


instruktor: mgr sztuki Paweł Brodzisz


CZWARTKI:
Malarstwo (dorośli) – godz. 9.00-13.00


Uczestnicy zajęć malarskich dla osób dorosłych zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w materiały i przybory malarskie (farby, pędzle, podobrazia).


Pierwsze zajęcia 4 września 2019 r.