PLASTYKA


W programie zajęć dla dzieci (od 6 lat) ukierunkowanych na rozwój kreatywności i wyobraźni: poznawanie technik plastycznych (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, kolaż, grafika - druk wypukły, monotypia, pastel), uczestnictwo w konkursach plastycznych i wystawach.
W programie zajęć dla młodzieży i dorosłych: rysunek, malarstwo sztalugowe (olej, akryl, tempera), grafika (linoryt, miedzioryt - posiadamy prasę graficzną), wystawy prac uczestników zajęć.

 

Centrum Kultury, ul. Obrońców Pokoju 1


instruktor: mgr sztuki Aneta Resztak-Fedurek


PONIEDZIAŁKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 15.00-15.50 (dzieci od 6 lat)


ŚRODY:
Plastyka dla dzieci – godz. 15.00-15.50 (dzieci od 6 lat) brak wolnych miejsc
Plastyka dla dzieci – godz. 16.00-16.50 (dzieci od 6 lat) brak wolnych miejsc


Zajęcia rozpoczynają się 16 września 2019 r.

 


instruktor: mgr sztuki Paweł Brodzisz


PONIEDZIAŁKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci w wieku 6-10 lat) brak wolnych miejsc
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.50 (dzieci w wieku 7-13 lat) brak wolnych miejsc
Zajęcia dla młodzieży (od 13 lat) – godz. 18.00-20.00 brak wolnych miejsc

 

WTORKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 15.00-15.50 (dzieci w wieku 6-9 lat) brak wolnych miejsc
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci w wieku 7-12 lat) brak wolnych miejsc
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.50 (dzieci w wieku 7-13 lat) brak wolnych miejsc
Zajęcia dla młodzieży (od 13 lat) – godz. 18.00-20.00 brak wolnych miejsc


Zajęcia rozpoczynają się 9 września 2019 r.

 


CK–Osiedlowy Dom Kultury, ul. Górnicza 12

instruktor: mgr Małgorzata Ostasz-Szeliga


PONIEDZIAŁKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci od 6 lat) brak wolnych miejsc
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.50 (dzieci od 6 lat) ostatnie wolne miejsce

ŚRODA:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci od 6 lat) brak wolnych miejsc


Zajęcia rozpoczynają się 9 września 2019 r.


instruktor: mgr sztuki Paweł Brodzisz


ŚRODY:
Malarstwo (dorośli) – godz. 9.00-13.00


Uczestnicy zajęć malarskich dla osób dorosłych zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w materiały i przybory malarskie (farby, pędzle, podobrazia).


Pierwsze zajęcia 4 września 2019 r.