PLASTYKA


W programie zajęć dla dzieci (od 6 lat) ukierunkowanych na rozwój kreatywności i wyobraźni: poznawanie technik plastycznych (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, kolaż, grafika - druk wypukły, monotypia, pastel), uczestnictwo w konkursach plastycznych i wystawach.
W programie zajęć dla młodzieży i dorosłych: rysunek, malarstwo sztalugowe (olej, akryl, tempera), grafika (linoryt, miedzioryt - posiadamy prasę graficzną), wystawy prac uczestników zajęć.

 

Zapraszamy na zajęcia artystyczne w roku kulturalnym 2020/2021 w Centrum Kultury w Łęcznej.

Prosimy o zapisy drogą telefoniczną od 1 września 2020 r. – 81 752 15 47.

Decyzja o formie w jakiej będą odbywać się zajęcia zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

 

Centrum Kultury, ul. Obrońców Pokoju 1


instruktor: mgr sztuki Żaneta Kowalska-Fudała


ŚRODY:
Plastyka dla dzieci – godz. 15.30-16.30 gr I

CZWARTKI:
Plastyka dla dzieci – godz. 15.30-16.30 gr II

 

PIĄTKI:
Plastyka dla dzieci – godz. 15.30-16.30 gr III
Plastyka dla dzieci – godz. 17.00-18.00 gr IV


Zajęcia rozpoczynają się 23 września 2020 r.

 


instruktor: mgr sztuki Paweł Brodzisz


PONIEDZIAŁKI:

Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.45 (dzieci w wieku 6-13 lat)
Zajęcia dla młodzieży (od 13 lat) – godz. 18.00-20.00 

 

WTORKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 15.00-15.45 (dzieci w wieku 6-9 lat)
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.45 (dzieci w wieku 7-12 lat)
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.45 (dzieci w wieku 7-13 lat)
Zajęcia dla młodzieży (od 13 lat) – godz. 18.00-20.00 


Zajęcia rozpoczynają się 21 września 2020 r.

 


CK–Osiedlowy Dom Kultury, ul. Górnicza 12

instruktor: mgr Małgorzata Ostasz-Szeliga


WTORKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.45 (dzieci od 6 lat)
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.45 (dzieci od 6 lat) 

ŚRODY:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.45 (dzieci od 6 lat)
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.45 (dzieci od 6 lat) 


Zajęcia rozpoczynają się 22 września 2020 r.


instruktor: mgr sztuki Paweł Brodzisz


ŚRODY:
Malarstwo (dorośli) – godz. 9.00-13.00


Uczestnicy zajęć malarskich dla osób dorosłych zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w materiały i przybory malarskie (farby, pędzle, podobrazia).


Pierwsze zajęcia 24 września 2020 r.