Zapraszamy na zajęcia artystyczne w roku kulturalnym 2020/2021 w Centrum Kultury w Łęcznej.

Prosimy o zapisy drogą telefoniczną od 1 września 2020 r. – 81 752 15 47.

Decyzja o formie w jakiej będą odbywać się zajęcia zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Chór dla dorosłych

Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury w Łęcznej

Instruktor chórmistrz mgr sztuki Joanna Podgórniak

 

Szczegółowy harmonogram zajęć dostepny będzie po 14.09.2020 r

START: PAŹDZIERNIK 2020 r.