Projekty

Image 

Centrum Kultury w Łęcznej otrzymało 10.06.2011 r.

w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

im.  Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

WAWRZYN PAWŁA KONRADA

pierwszego drukarza lubelskiego

za album

2 Eskadra Wywiadowcza (1918-1921)

w fotografiach z albumu Feliksa Przystupy

KSIĄŻKA ROKU 2010

Lublin - Lubelszczyzna

w kategorii Albumy

 

Album pod redakcją:

Eugeniusz Misiewicz

Paweł Brodzisz

 książkę opatrzyli wstępami:

Janusz Łosowski

Eugeniusz Misiewicz

 

Image 

 

 

Image

Album 2 Eskadra Wywiadowcza (1918 -1921) w fotografiach z albumu Feliksa Przystupy

został zgłoszony do konkursu organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na Książkę Roku 2010.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada
nastąpi podczas otwarcia V Lubelskich Targów Książki - 10 czerwca 2011 r.

Czekamy na wyniki.