Projekty

Informujemy, że w dniu 27.05.2014r. na odnowionym Rynku I w Łęcznej zainstalowano wystawę archiwalnych fotografii prezentujących Łęczną sprzed lat, a w tym także Jarmarki Łęczyńskie. Wystawa związana jest z rozpoczynającą się w dniu 30.05.2014r. plenerową imprezą kulturalną „Jarmark Łęczyński”. Wydarzenie to jest elementem realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur

Wystawa została przygotowana i zainstalowana w formie 5 kompletów stojaków ekspozycyjnych (konstrukcja metalowa i betonowa podstawa) wraz z wydrukiem plansz z fotografiami. Na każdym stojaku zaprezentowane są dwie fotografie wydrukowane na wandaloodpornej płycie pokrytej lakierem UV. Fotografie na stojakach będą eksponowane przez minimum 4 miesiące trwania realizacji mikroprojektu.

Mikroprojekt „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30.01.2014r. nr BUG/01/K/14 zawartej ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu BUG jako integralna część Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, nr IPBU.03.02.00-06-828/12.

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatyw społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.

Zakres rzeczowy Mikroprojektu obejmuje realizację następujących działań / wydarzeń:

  • Konferencja otwierająca projekt w Kowlu na Ukrainie;
  • Jarmark Łęczyński;
  • Festiwal 2 Kultur w Kowlu;
  • Opracowanie wspólnej dwujęzycznej (polsko–ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej podsumowującej i promującej projekt pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”;
  • Konferencja kończąca i podsumowująca projekt w Łęcznej.

Całkowita wartość Mikroprojektu wynosi 43.779,66 EUR, a w tym:

  • 39.401,69 EUR to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
  • 4.377,97 EUR to wartość wkładu własnego obu partnerów.

Informujemy, że w dniach 16.05.2014r. – 17.05.2014r. w Mieście Kowel na Ukrainie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur i miało postać konferencji otwierającej projekt. Była to zarazem 2-dniowa wizyta studyjna 13 przedstawicieli miasta Łęczna w Kowlu.
W konferencji inauguracyjnej wzięli udział przedstawiciele lokalnego władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydziału Kultury Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, instytucje, organizacje społeczne i osoby upowszechniające kulturę i sztukę.
Konferencja odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu. Uczestnicy w ciągu 2 dni przedstawili charakterystykę realizowanego przez siebie Mikroprojektu oraz wzięli udział w dyskusji pod hasłem „  Nasza wspólna kultura i tradycje”, podczas której występowali z prezentacjami i nawzajem wymienili doświadczenia dotyczące szeroko pojętej sfery kultury i życia kulturalnego w swoich miastach. Delegacja z Łęcznej odwiedziła kowelskie instytucje i placówki kultury oraz gościła na odbywającym się w dniu 17.05.2014r. Festiwalu „Miasto Tańczące”. Przeprowadzono także debatę pn. „Wspólne inicjatywy rozwojowe – debata na temat przyszłej współpracy miast partnerskich Łęcznej i Kowla”. W trakcie dyskusji na ten temat przedstawiciele lokalnego samorządu Łęcznej i Kowla dokonali analizy możliwości pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Osoby reprezentujące Łęczną i Kowel omówili dziedziny funkcjonowania samorządów, zasobów istotnych dla współpracy międzynarodowej, sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych, a także sytuacje problemowe, które można by jako potencjalne projekty wspólnie zgłosić do dofinansowania. Przedstawiciele miast partnerskich Łęcznej i Kowla zadeklarowali wolę dalszego pogłębiania i umacniania dotychczasowej partnerskiej współpracy oraz jej rozwoju według najlepszych standardów, w silnie zaangażowanym charakterze oraz z dużym potencjałem i motywacją do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Partnerzy uzgodnili włączenie we wspólne działania i przedsięwzięcia Miasto Pińsk z Białorusi, które jest partnerskim miastem Kowla.
W konferencji otwierającej projekt udział wzięło 25 osób: 13 przedstawicieli miasta Łęczna i 12 osób reprezentujących Miasto Kowel.
W załączeniu przedstawiamy program konferencji, dokumentację fotograficzną oraz linki do stron internetowych z Kowla zawierających relację z konferencji.
http://www.kovelrada.gov.ua/news-2217.html
http://prokovel.com/kovel2014-1078.html
http://www.kovel.tv/kultura/kovel-lenchna-dorogoju-partnerstva.html

 

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Agenda_konferencji_16_-_17_maja_2014_Kowe - ua.pdf)Agenda_konferencji_16_-_17_maja_2014_Kowe - ua.pdf382 kB2014-05-22 10:29
Pobierz plik (Agenda_konferencji_16_-_17_maja_2014_Kowel.pdf)Agenda_konferencji_16_-_17_maja_2014_Kowel.pdf383 kB2014-05-22 10:09
Pobierz plik (IMG_6687.JPG)IMG_6687.JPG190 kB2014-05-22 10:15
Pobierz plik (materiaB3_na_afisz_konferencji_ua.ppt)materiaB3_na_afisz_konferencji_ua.ppt357 kB2014-05-22 10:30
Pobierz plik (material_na_afisz_konferencji.ppt)material_na_afisz_konferencji.ppt359 kB2014-05-22 10:31