Projekty

Informujemy, że w dniach 10.12.2014r. – 11.12.2014r. w Łęcznej (Polska) nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji
i kultur”
i miało postać konferencji kończącej i podsumowującejprojekt. Była to zarazem 2-dniowa wizyta studyjna 13 przedstawicieli miasta Kowelw Łęcznej.

W konferencjikończącej i podsumowującejwzięli udział przedstawiciele lokalnego władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydziału Kultury Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, instytucje, organizacje społeczne i osoby upowszechniające kulturę i sztukę.

Konferencja odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu. Celem konferencji było podsumowanie działań merytorycznych określonych w projekcie oraz promowanie efektów jego realizacji.Uczestnicy w ciągu 2 dni przedstawili charakterystykę zrealizowanego przez siebie Mikroprojektu. Szczegółowo omówiono następujące aspekty realizacji mikroprojektu: – informacje ogólne, cele, partnerzy, uczestnicy, grupy docelowe, beneficjenci końcowi,działania merytoryczne, rezultaty, budżet, zasady zarządzania. Jednocześnie zaprezentowano fotografie dokumentujące wykonanie poszczególnych działań / wydarzeń w ramach mikroprojektu.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wspólna wystawa artystyczna jako prezentacja efektów pracy twórczej artystów z Łęcznej i Kowla. Konferencja była także okazją do prezentacji wspólnej dwujęzycznej(polsko – ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”. Delegacja z Kowla odwiedziła łęczyńskie instytucje i placówki kultury oraz odwiedziła pracownię szkła artystycznego.

Przedstawiciele Łęcznej i Kowla nawzajem wymienili doświadczenia dotyczące sfery kultury i życia kulturalnego w swoich miastach Przeprowadzono także debatę pn. „Wspólne inicjatywy rozwojowe – debata na temat przyszłej współpracy miast partnerskich Łęcznej i Kowla”. W trakcie dyskusji na ten temat przedstawicielelokalnego samorządu Łęcznej i Kowladokonali analizy możliwości pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Osoby reprezentujące Łęczną i Kowel omówili dziedziny funkcjonowania samorządów, zasobów istotnych dla współpracy transgranicznej, sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych,a także sytuacje problemowe, które można by jako potencjalne projekty wspólnie zgłosić do dofinansowania. Przedstawiciele miast partnerskich Łęcznej i Kowla zadeklarowali wolę dalszego pogłębiania i umacniania dotychczasowej partnerskiej współpracyoraz jej rozwoju według najlepszych standardów, w silnie zaangażowanym charakterze oraz z dużym potencjałem i motywacją do realizacji wspólnych przedsięwzięć.
W konferencji otwierającej projekt udział wzięło 25 osób: 12 przedstawicieli miasta Łęczna i 13 osób reprezentujących Miasto Kowel.

Efekty działania: konferencja posłużyła podsumowaniu działań merytorycznych określonych w projekcie, wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami czyli 25 przedstawicieli partnerów – współpracy, monitorowaniu realizacji projektu i jego promocji.

 

Informujemy, że w dniach 23/08/2014 – 24/08/2014 w ramach Mikroprojektu pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” została zorganizowana w mieście Kowel na Ukrainie 2-dniowa kulturalna impreza plenerowa pn. „Festiwal 2 Kultur” z udziałem artystów i twórców z Kowla i Łęcznej.

W „Festiwalu 2 Kultur” wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych Kowla i Łęcznej, Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, Centrum Kultury w Łęcznej, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę, formacje muzyczne, taneczne, malarze, plastycy i fotograficy, artyści ludowi i twórcy z terenu Kowla i Łęcznej, mieszkańcy Miasta Kowel, Gminy Łęczna i regionu przygranicznego.

2-dniowa kulturalna impreza plenerowa odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu.

Jednostkami odpowiedzialnymi za wspólne przygotowanie, zorganizowanie i uczestnictwo w Festiwal 2 Kultur w Kowlu są partnerzy Mikroprojektu: Miasto Kowel (Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady) i Centrum Kultury w Łęcznej.

W ramach programu imprezy przeprowadzono: wystawę malarstwa, pokazy rękodzieła artystów ludowych, koncerty muzyczne, pokazy taneczne oraz prezentację kulinarną tradycyjnych regionalnych potraw kuchni krajów z miast partnerskich. Twórcy, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę wymienili swoje artystyczne doświadczenia. Artyści z obu miast zaprezentowali swoją twórczość i mieli możliwość jej konfrontacji w odniesieniu do działań artystycznych sąsiadów z partnerskiego miasta.

Udział w 2-dniowym „Festiwalu 2 Kultur w Kowlu” wzięło 35 przedstawicieli Gminy Łęczna (artyści i przedstawiciele władz samorządowych gminy i instytucji kultury), którym podczas pobytu towarzyszyła, w charakterze opiekunów, 5-osobowa delegacja miasta Kowel. Liczba ukraińskich uczestników to ok. 750 osób, a były to: dzieci i młodzież (w wieku od 3 do 18 lat), uczestniczące w prezentacjach wokalnych (ok. 600 osób), młodzież i dorośli członkowie lokalnych zespołów muzycznych (ok. 120 osób), artyści lokalni (ok. 30 osób). Impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród uczestników i odbiorców ukraińskich – mieszkańców Miasta Kowel, w tym artystów i ludzi kultury i sztuki. Zdecydowało to o faktycznej ilości uczestników, którzy aktywnie wzięli udział w występach na scenie „Festiwalu 2 Kultur w Kowlu” i osób biorących udział jako widzowie i odbiorcy. Działania zorganizowane w ramach Festiwalu 2 Kultur towarzyszyły odbywającym się w tych dniach ważnym uroczystościom i świętom państwowym Ukrainy z okazji Dnia Państwowej Flagi Ukrainy (23 sierpnia) oraz z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy (24 sierpnia).